Uvjeti korištenja

Korištenjem internet stranice Digitalni um smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim uvjetima korištenja te da ih u potpunosti razumiju i prihvaćaju. Internet stranicama Digitalni um smatraju se i sve pridružene stranice i servisi koji pripadaju domeni Digitalnium.com.

Digitalni um zadržava pravo izmjene sadržaja i uvjeta korištenja bez obaveze prethodne najave te nije odgovorna za bilo kakvu štetu nastalu tim promjenama.
Svrha Digitalnog uma je pružiti osnovne informacije o tome kako početi kreirati stranicu na web-u i osnovne informacije o digitalnom marketingu.
Digitalni um se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja je na bilo koji način vezana uz korištenje stranice od strane korisnika bilo uporabom ili zlouporabom sadržaja, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom sadržaja stranice.

Digitalni um nastoji smanjiti tehničke pogreške prilikom korištenja Internet stranice, no ne može jamčiti da će sve funkcionalnosti biti uvijek dostupne niti odgovara za eventualnu nedostupnost stranice.

Digitalni um ne odgovara za sadržaje niti za raspoloživost drugih stranica na koje upućuje poveznicama.
Dokumenti, fotografije, podaci, informacije kao i bilo koji dio sadržaja objavljeni na stranici ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe.
Dopušteno je stavljati poveznicu Internet stranice Digitalni um ili njenog sastavnog dijela na druge stranice.